Galérie

  • TVBA beseda o piatej
  • Senior Friendly v Petržalských novinách
  • Fotografie zo súťaže Krásne spolu
  • Z vysielania Ružinovskej televízie
  • Módne prehliadky na SF víkende 2017
  • Vystavovatelia a návštevníci na SF víkende 50+ 2017
  • Ocenení v súťaži Senior Friendly 2017
  • ODBORNÁ KONFERENCIA VEKOVÁ DIVERZITA 2017
  • V Televízii Ružinov
  • Medzigeneračný deň