Program konferencie


Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca:


8.30 - 9.00 Registrácia

9.00 - 9.10 Otvorenie

Radovan Števčík ( Starosta Starého Mesta), Lívia Matulová Osvaldová (riaditeľka Klub Luna SF)

9.10 - 9.30

Mária Patakyová (verejná ochrankyňa práv)

Seniori a ľudské práva.

9.30 - 9.50

Sylvia Porubänová (riaditeľka, Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Seniori a starnutie populácie v spoločenských súvislostiach.

9.50 - 10.10

Tomáš Janotík (Data Analysis & Research Manager, Profesia, spol. s.r.o.)

Kult mladých sa končí: ako sa zmení trh práce v dôsledku starnutia populácie?

10.10 - 10.30

Miloš Nemeček ( OZ BAGAR )

Národný program aktívneho starnutia a agenda 2030

10.30 - 10.50 Coffee break

10.50 - 11.10

Veronika Tirpáková (Ústav telovýchovného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave)

Aktívne a zdravé starnutie

11.10 - 11.30

Martin Slivka (obchodný riaditeľ, Wellness Hotel Patince****)

Seniori a nové trendy v cestovnom ruchu

11.30 - 11.50

Miriam Madunická (riaditeľka SČK, ÚzS Senica)

Dobrovoľníctvo aktívnych seniorov v Slovenskom Červenom kríži

11.50 - 12.20 Záverečný networking       

 

19.10.2018  Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava