Program konferencie


Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca:

Pripravujeme

18.10.2019  Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava