Starnutie sa týka každého jedného z nás a všetci by sme boli radi, ak by sme sa dožili vyššieho veku s dôstojnosťou, pokojom a radosťou. Aj to jeden z dôvodov prečo organizátori Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar vyhlásili v poradí už ôsmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly. Aby sme nezostávali slepí voči seniorom a tým, ktorí nás potrebujú. Tak, ako aj my budeme raz potrebovať pomoc mladších. 

Viac o projekte

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Do súťaže sa môžu zapojiť veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a aj médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a občianske organizácie. Budú medzi sebou súťažiť v štyroch kategóriách.

Prihlásiť sa do súťaže je možné od 1. júna na stránke www.seniorfriendly.sk. Uzávierka prihlášok bude 30. septembra 2023. 

Viac nám porozprávala riaditeľka OZ Klubu Luna, držiteľka ocenenia Osobnosť Bratislavy Lívia Matulová Osvaldová: “V našich priestoroch v centre Bratislavy organizujeme komunitné aktivity už deviaty rok. Máme tvorivý ateliér, kde si môžu návštevníci vyrobiť krásne predmety, ten sa teší veľkej obľube nielen u seniorov. Ocenenie Senior Friendly nadobudlo veľký punc, čo nás nesmierne teší. Projekt sme vyvinuli aj kvôli tomu, aby spoločnosť neupriamovala pozornosť iba na tých ľudí, ktorí sa už nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb, ale aby sme si všetci uvedomili, že je medzi nami vyše jeden milión aktívnych seniorov. Ak im venujeme svoju pozornosť, dokážeme im predĺžiť život a najmä ho udržať v spokojnosti.“ Hovorkyňa Poštovej banky Lenka Lendacká: „Do roku 2050 bude na Slovensku viac ako 30% dôchodcov. Vidíme, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá pretože ľudia vo vyššom veku sa neučili robiť s technológiami a môžu sa stať ľahko obeťami podvodov. Ako spoločnosť sme tu aj na to, aby sme im pomohli prebúrať tieto bariéry.“ 

Doplnil ju aj Miloš Nemeček, ktorý vedie OZ Bagar: „Význam projektu Senior Friendly je nesmierne dôležitý. V zahraničí sú už podobné projekty dlhodobo zaužívaný a medzigeneračné prepájanie je na vysokej úrovni, verím, že aj my k nemu takto prispejeme.“

Nové ocenenie

Od minulého roku je novinkou Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat od nás navždy odišiel vlani vo veku 82 rokov, bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly a zapájal sa do jeho diania. Jeho život je príkladným symbolom aktivity aj vo vyššom veku. 

Sprievodné podujatia

13.októbra 2023 prebehne konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže. 14. októbra bude Deň Senior Friendly 50+ v Zichyho paláci v Bratislave patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti, zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov, kreslu pre hosťa s inšpiratívnou seniorskou osobnosťou a tiež medzigeneračnému dialógu za účasti známych predstaviteľov spoločenského života, kultúry a médií. Súčasťou celého projektu je aj súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou Krásne spolu. Letnou časťou Senior Friendly bude 3. ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno v dňoch 22. – 23. 7. pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.