Záštitu nad podujatím Senior friendly prijala         

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

verejná ochrankyňa práv

„Dovolím si začať citátom matky Terezy:

„Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.“

Domnievam sa, že tento citát vyjadruje veľkú časť podstaty práce verejného ochrancu práv a dáva tušiť i to, prečo je potrebné zaujímať sa o našich seniorov.

Ja i moji spolupracovníci sa dlhodobo venujeme problematike starších ľudí. Touto témou sa zaoberám de facto od nástupu do funkcie verejnej ochrankyne práv a stanovila som si ju ako jednu

zo svojich priorít. V jej rámci sme vykonali v rokoch 2017 a 2018 celoslovenský prieskum zariadení sociálnych služieb so zameraním na seniorov pričom sme zisťovali úroveň a systém kontroly dodržiavania ľudských práv v týchto zariadeniach. Výsledky zistení sme zachytili v správe, ktorá je dostupná na našej webovej stránke. Zaujímam sa samozrejme i o aktívnych seniorov, o ich život a problémy. Aj preto sa už opakovane zúčastňujem podujatia Senior Friendly a i preto som prevzala nad podujatím záštitu.“