Podujatie sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky.