Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

pán Juraj Droba

udeľuje záštitu nad fotografickou súťažou 

Krásne Spolu 2021