SENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

Podujatie Festivalu peknej jesene pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
v Zichyho paláci na Ventúrskej 9

Na Senior Friendly víkende budú vystavovať:

Sobota 14.10. vstup voľný

10:00 - 17:00

Finančná gramotnosť a poradenstvo - Poštová banka

Digitálna gramotnosť a poradenstvo - Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Spotrebiteľská gramotnosť a poradenstvo - Združenie slovenských spotrebiteľov

Vyšetrenia metabolizmu a telesného zloženia - Biomedicínske centrum SAV a LFUK

Poradenstvo a tréning pamäti, prevencia Alzheimerovej choroby - Centrum Memory

Workshop prvej pomoci - Slovenský červený kríž

Výživové poradenstvo - Ako si uvariť zdravie

Meranie telesného zloženia a komplexný redukčný program - Vitadu

Ortopedické pomôcky a poradenstvo - Podotech

Zdravotné pomôcky pre seniorov – Zdravé stránky

Pohybové poradenstvo - Relax 2000

Kozmetické poradenstvo a líčenie - Mary Kay

Tvorivé dielne a floristika Kreatívneho Klubu Luna, o.z.

MEDANTE

Výstava fotografií Krásne spolu

Módna prehliadky návrhárok:

14:30 Renáty Lelovej

15:30 Jenny Jeshko