1.      miesto:               Eva Dorociaková    (rodinné oberanie jabĺk)

2.      miesto:               Lucia Urblíková      (v kroji)

3.      miesto:               Matúš Tirpák          (hráme sa spolu)

4.      čestné uznanie:  Marian Krpelan      (spoločné pečenie)

5.      čestné uznanie:  Michaela Ergová    (spolu so starým otcom)

6.      čestné uznanie:  Miroslav Pavlovic  (covid Vianoce)