Vo fotografickej súťaži Krásne Spolu 2018

porota udelila tieto ceny:


1. miesto        Jane Grošekovej

2. miesto        Zuzane Brnoliakovej

3. miesto        Kamile Osvaldovej Dobrodenkovej


Čestné uznanie:

Silvii Babíkovej

Vilémovi Kučerovi