Hlavným cieľom projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí napomáhajú tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene prístupu k seniorom. Tento zámer sa môže dosiahnuť zmenou postojov k starnutiu, jednak na úrovni spoločnosti, ako aj medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, šíriť pozitívne príklady z praxe, ako aj tému podporiť širokou publicitou.