S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej  spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším VI. ročník podujatia Senior  Friendly 50 +, ktorý sa uskutoční v dňoch 22.10. - 23.10.2021 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.