K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúca:

PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.

(Ústav telovýchovného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave)

Aktívne a zdravé starnutie.

Pohyb a jeho vplyv na dlhodobú funkčnosť organizmu. Z hľadiska zachovania dlhodobej funkčnosti organizmu je potrebné propagovať tzv. “healthy ageing“ – zdravé starnutie. Úbytok fyzickej kondície je najvýraznejší po 65. roku života. Napriek vekom podmienenému poklesu funkčných schopností zostáva možnosť zlepšenia fyzickej výkonnosti tréningom približne rovnaká ako v mladšom veku. 

Je zakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie.

V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka v Ústave telovýchovného lekárstva LF Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je členkou EGREPA (European Group for Research into Elderly and Physical Activity). O význame pohybovej aktivity seniorov pravidelne prednáša aj v rámci International Summer School na Universidade da Coruna. Ako členka SSPZ je spoluautorkou pri tvorbe pohybových programov pre seniorov a spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zaoberajúcich sa vplyvom a dôležitosťou pravidelnej pohybovej aktivity seniorov nad 60 rokov.