video možno nájsť na adrese https://youtu.be/CEXOpqeHYdk

Program konferencie:

8.30 – 9.00      Registrácia, príchod účastníkov
9.00 – 9.20      Otvorenie konferencie (p. Matulová, p. Kišša, doc. V. Dobiáš, zástupca
                      MČ Staré mesto)
9.20 – 9:40      Reflexia a výzvy vekovej diverzity v sociálnom výskume starnutia,
                      doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny
9.40 – 10.00    Zavádzanie age managementu do praxe – situácia v ČR, Mgr. Ilona Štorová,
                      predsedkyňa Asociácie Age Management
10.00 – 10.20  Uplatňovanie vekového manažmentu na Slovensku, PhDr. Miloš Nemeček,
                      Rada vlády pre seniorov
10.20 – 10.40  Prestávka na kávu
10.40 – 11.00  Aktívne starnutie v práci: Odporúčania lídrov v zodpovednom podnikaní,
                      Mgr. Michal Kišša – Výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum, Nadácia Pontis
11.00 – 11.20  Slovnaft – spoľahlivý partner pre všetky generácie, Ivan Kyselica, Slovnaft
11.20 – 11.40  50+ Ceníme si ich lojalitu a skúsenosti: PhDr. Radovan SLOBODNÍK, vedúci
                     odboru komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
11.40 – 12.00  NAOZAJ JE VEK LEN ČÍSLO??? Je veková diverzita realita alebo len nafúknutá
                     bublina?, Ing. Peter Minárik, Executive Partner COMM-PASS
12.00 – 12.30 Pohyb je zdravie (po päťdesiatke dvojnásobne), Mgr. Ján CVEČKA, PhD., riaditeľ,
                     Diagnostické centrum profesora Hamara, FTVŠ
12.30 – 13.00 Príklady z praxe: Prezentácia zástupcov firiem z Business Leaders Fora

image
image