K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúci:

Tomáš Janotík   (Data Analysis & Research Manager, Profesia, spol. s.r.o.)

Kult mladých sa končí: ako sa zmení trh práce v dôsledku starnutia populácie?

Tomáš Janotík je lídrom analytického oddelenia v spoločnosti Profesia.

Venuje sa vyhodnocovaniu aktuálnych trendov v správaní firiem i uchádzačov o prácu, zodpovedá za štatistické spracovanie dát a prípravu výstupov pre klientov spoločnosti i pre médiá. Poznatky o slovenskom trhu práce mal možnosť prezentovať na viacerých podujatiach na Slovensku i v zahraničí.Dôležitou súčasťou jeho práce je príprava dátových analýz na mieru pre klientov spoločnosti.

V analýzach zhodnocuje realizovateľnosť náborových plánov firiem, dostupnosť pracovnej sily, sledovanie konkurenčného prostredia v oblasti HR či správanie rôznych cieľových skupín uchádzačov na trhu práce.