Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar ako hlavní organizátori vyhlasujú 2. ročník súťaže o ocenenie Senior Friendly pre rok 2017. Zámerom je oceniť subjekty, ktoré ponúkajú výhody, služby, výrobky, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov .

Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Nejde však iba o seniorov samotných. Demografický vývoj, charakterizovaný výrazným starnutím populácie, patrí k najväčším problémom i výzvam súčasnosti a blízkej budúcnosti pre našu krajinu a Európu. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

Prvý, pilotný ročník súťaže Senior Friendly v minulom roku priniesol veľký ohlas a záujem a desiatky prihlášok. To umožnilo udeliť v štyroch kategóriách spolu až deväť ocenení Senior Friendly a 13 čestných uznaní. Teraz pre rok 2017 opäť vyhlasujeme možnosť prihlásiť sa v štyroch kategóriách. Prvou sú veľké a stredné spoločnosti, druhou malé firmy vrátane živnostníkov, treťou miestne a regionálne samosprávy a napokon štvrtou médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie , zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie. Osobitné ocenenie bude pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 15. septembra 2017. Ocenených vyberie zo všetkých nominácií odborná porota. Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov. Slávnostné udelenie ocenenia Senior Friendly prebehne v októbri 2017. V rámci projektu organizujeme ďalšie akcie, kde sa seniori a široká verejnosť zoznámia s rôznymi službami, produktmi a aktivitami a budú motivovať na zapojenie sa v duchu filozofie aktívneho starnutia.

Ocenenia v súťaži Senior Friendly 2016

Podporovať myšlienky aktívneho starnutia a najmä motivovať a oceniť subjekty, ktoré vychádzajú v ústrety seniorom má za cieľ projekt a súťaž Senior Friendly. I. ročník podujatia vyhlásili občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a OZ Bagar , ktoré s dlhodobo venujú téme aktívneho starnutia.

Súťaž o ocenenie Senior Friendly vyvolala značný záujem, potešujúci je vysoký počet aj kvalita prihlášok samospráv. Odborná porota rozhodla, že v tejto kategórii získajú ocenenie Senior Friendly Bratislavský samosprávny kraj, mestá Banská Bystrica, Šaľa a Kežmarok a Mestská časť Bratislava – Ružinov. Čestné uznania si odniesli mestá Košice, Zvolen a Pezinok, mestské časti Bratislava – Petržalka a Bratislava - Dúbravka a obec Omšenie.

Medzi malými firmami a inštitúciami získali ocenenie Senior Friendly živnostníci z Ako Si Uvariť Zdravie a Staromestská knižnica v Bratislave za dlhodobú prácu so seniormi, čestné uznania Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave a Katolícka univerzita v Ružomberku, Hotel Kaskády a Hotel Prameň Dudince, ďalej Relax 2000, Jana Šport – Fitko pre ženy a Levanduľová kaviareň z Bratislavy.

Medzi strednými firmami získala ocenenie Senior Friendly akciová spoločnosť Slovalco za mimoriadnu starostlivosť o zdravie starších zamestnancov, medzi veľkými spoločnosťami Slovnaft, a.s., za dlhoročnú podporu aktivít bývalých zamestnancov a Poštová banka za inovatívny grantový program Nápad pre 3 generácie.