Prihlasovanie do súťaže v uvedených 4 kategóriách je od 15.júna. Uzávierka prihlášok je 26. septembra 2022

14.10.2022

- Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

- Slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže

- odovzdanie Ceny Eduarda Kukana

 15.10.2022

- Deň Senior Friendly 50+ (prezentácia produktov a služieb pre seniorov, workshopy, prednášky, besedy)


Celé znenie:

Tlačová správa

Vyhlásili siedmy ročník Senior Friendly

Siedmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly vyhlásili počas stretnutia s médiami 8. 6. 2022 jeho organizátori, Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí  prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Jeho kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Do súťaže  sa možno  zapojiť v štyroch kategóriách – veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Novinkou je Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat od nás navždy odišiel vo februári vo veku 82 rokov, bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly a zapájal sa do jeho diania, jeho život je pozoruhodným symbolom aktivity aj vo vyššom veku.

Prihlasovať do súťaže v uvedených štyroch kategóriách sa možno od 15. júna jednoduchým elektronickým formulárom na stránke www.seniofriendly.sk. Uzávierka prihlášok do súťaže bude 26. septembra 2022.

Nasledujú vrcholné dni projektu. 14.októbra 2022 to bude konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže. 15.10. bude Deň Senior Friendly 50+ patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti,  zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov a tiež medzigeneračnej módnej prehliadke. Súčasťou projektu je tiež súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou Krásne spolu.