Politici často a radi používajú frázu – problém je, že populácia starne. "Je to však skutočne problém? Nie je skôr skvelé, že sa napĺňa odveká túžba človeka žiť dlhšie?“ pýta sa Miloš Nemeček z občianskeho združenia Bagar.

Podľa neho sa k tomuto "problému“ len treba pozitívne postaviť. Čiže, mladých motivovať, aby včas začali myslieť a sporiť si na dôchodok. A starých zase naučiť, že život sa v šesťdesiatke zďaleka nekončí.

"Viete, koľko žije na Slovensku zaujímavých a šikovných ľudí v staršom veku? Je veľká škoda, že aj médiá seniorov zväčša vykresľujú len ako babičky či deduškov, ktorých kdesi okradli či oklamali,“ dopĺňa kolegu Lívia Matulová Osvaldová z Klubu Luna Senior Friendly.

Práve tieto dve bratislavské združenia už dlhodobo vyvíjajú aktivity, ktorými chcú pohľad spoločnosti na starších zmeniť. Včera spoločne vyhlásili už druhý ročník súťaže Senior Friendly. Mienia v nej opäť zviditeľniť aj odmeniť firmy, inštitúcie aj jednotlivcov, vďaka ktorým sa seniorom žije o čosi ľahšie. Najmä preto, že im dokážu ponúknuť rôzne služby, zľavy, výrobky, aktivity či iné benefity. Mediálnym partnerom súťaže bude opäť aj denník Pravda.

Prvý pilotný ročník súťaže vlani zaznamenal veľký ohlas, do súťaže prišli desiatky prihlášok. V štyroch vyhlásených kategóriách napokon organizátori udelili až deväť ocenení a 13 čestných uznaní.

V roku 2017 je tu opäť príležitosť prihlásiť sa v štyroch kategóriách. V prvej budú spolu súťažiť veľké a stredné firmy, v druhej malé firmy vrátane živnostníkov. Tretia kategória je určená pre miestne a regionálne samosprávy a štvrtá pre médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia a  neziskové organizácie. "Pravdaže, nebudeme akceptovať prihlášky subjektov, ktoré majú starostlivosť o seniorov zo zákona v náplni práce,“ zdôraznil Nemeček. Ako doplnila jeho kolegyňa, osobitné ocenenie bude pripravené aj pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu.

Prihlášku do súťaže možno nájsť na webovej stránke seniorfriendly.sk. Uzávierka je 30. septembra 2017. Ocenených vyberie zo všetkých nominácií odborná porota. Slávnostné udeľovanie cien sa chystá na október.

V rámci projektu sa uskutoční aj viacero sprievodných akcií, kde sa seniori a široká verejnosť zoznámia s rôznymi službami, produktmi a aktivitami vhodnými pre seniorov.

Z víťazov vlaňajšieho ročníka možno spomenúť napríklad bratislavský Slovnaft, ktorý získal ocenenie vo vtedy samostatnej kategórii veľkých firiem. "Stará sa a pripravuje aktivity pre 5 000 svojich bývalých zamestnancov, niet inej takej firmy v celej Európe,“ vyzdvihol Nemeček. Ďalším víťazom v tejto kategórii bola Poštová banka za inovatívny grantový program Nápad pre tri generácie, v rámci ktorého rozdelila 20-tisíc eur na 17 dobrovoľníckych projektov, ktoré zblížili mládež, ľudí v strednom veku a dôchodcov.

Spomedzi stredných firiem si ocenenie odniesol Slovalco zo Žiaru nad Hronom, ktorý svojim zamestnancom v staršom veku poskytuje takú špičkovú zdravotnú starostlivosť, ako vrcholovému manažmentu. Ocenenia aj čestné uznania si odnieslo niekoľko samospráv. „Boli sme milo prekvapení, čo všetko sa pre starších robí nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Banskej Bystrici či malej obci Omšenie,“ pripomenula šéfka Klubu Luna.

"Ide nám o to, aby sme podporovali pozitívne veci. A ukázali aj mladej generácii, že sa nemusí báť staroby a že každý vek prináša krásu. Aj senior má množstvo predností, má čo dať mladším. Všetky generácie by mali byť k sebe otvorenejšie, priateľskejšie, nie stavať sa proti sebe. Azda k tomu prispejeme aj našou súťažou,“ uzavrel Nemeček.

Autor: Ľuboš Pilc, Soňa Pacherová, Pravda |