3. ročník fotografickej súťaže na tému medzigeneračných vzťahov.

Prihlasovanie do 30.9.2018

a vyhlásenie výsledkov bude 19.10. v Zichyho paláci.

info: www.seniorfriendly.sk, 0948603872