Súbor Dolina je Senior Friendly

V rámci Koncertu porozumenia pre Slovensko bez bariér 2020 prevzala čestné uznanie Senior Friendly vedúca bratislavského folklórneho súboru Dolina Nadežda Čermáková. Bolo to pri príležitosti, ktorá je symbolická.

Folklórny súbor Dolina spája dievčatá a chlapcov vo veku od štyroch do osemnástich rokov, ktorí sa venujú ľudovému tancu a spevu a šíreniu našich pekných tradícií. Čo však má táto omladina spoločného so seniormi? Práve pre nich veľmi často a rada vystupuje. Napríklad na regionálnej konferencii Európskej únie seniorov koncom roku 2019 v Bratislave, v rámci programov seniorského a medzigeneračného folklóru Strieborná reťaz, viac razy v zariadeniach pre seniorov. A pri Koncertoch porozumenia spoločne s ľudmi, ktorí sa tvorivo prejavujú napriek zdravotnému znevýhodneniu.

Súbor má  viac než tridsaťročnú tradíciu, vznikol  v roku 1987. Začínal ako Techniček, neskôr Drienka, ale už celé štvrťstoročie nesie názov FS Dolina. Pôsobí pri Karloveskom centre kultúry v Bratislave a najčastejším zdrojom jeho šikovných mladých členov je Základná škola Karloveská 61.

Jej repertoár, spolu približne štyridsať choreografií, zasahuje všetky významné regióny Slovenska. Súbor sa s nimi predstavil na početných vystúpeniach nielen na domácich scénach, ale tiež vo viacerých krajinách Európy aj v Amerike. Jeho umelecká vedúca Naďa Čermáková pôsobila v popredných súboroch Trenčan a Lúčnica, viac rokov viedla Tanečnice z Lúčnice – seniorky. Spolu s ňou pracujú so súborom ďalší kvalitní taneční pedagógovia. Súbor je v rámci možností aktívny aj počas pandémie a veľmi rád prináša radosť a povzbudenie práve starším.

 

Realizované s finančnou podporou

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky