V súťaži ocenia aktivity v štyroch kategóriách: samosprávy; veľké spoločnosti; stredné spoločnosti a malé firmy vrátane živnostníkov; kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia.

Autor TASR

30. apríla 2019 11:11

Bratislava 30. apríla (TASR) - Hlavným cieľom štvrtého ročníka projektu a súťaže Senior Friendly je upriamiť pozornosť na tých, ktorí sa venujú skvalitňovaniu života seniorov a prispievajú i k zmene prístupu k najstaršej generácii. Rovnako chce popularizovať príklady seniorov, ktorí sa i v zrelom veku dokážu aktívne zaujímať o život okolo seba a využiť nadobudnuté životné a profesionálne skúsenosti. Organizátori projektu o tom informovali na utorňajšej tlačovej konferencii.

Člen Výkonného výboru Európskej únie seniorov Miloš Nemeček v tejto súvislosti pripomenul, že výzvou pre Slovensko je priblížiť sa trendu vyspelej Európy. "Pridať sa teda ku krajinám, ktoré vnímajú seniorov ako významnú a cennú súčasť spoločnosti," ozrejmil. Riaditeľka súťaže Klubu Luna Senior Friendly Lívia Matulová Osvaldová zvýraznila nevyhnutnosť postupnej celospoločenskej zmeny a prístupu k seniorom. "Dôležité je preto o tejto téme komunikovať, napríklad vo vzťahu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, oboznamovať verejnosť o pozitívnych príkladoch z praxe, predstavovať seniorov, ktorí aktívne žijú a pestujú svoje záujmy," uviedla.

V tohtoročnej súťaži ocenia aktivity v štyroch kategóriách: samosprávy; veľké spoločnosti; stredné spoločnosti a malé firmy vrátane živnostníkov; kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Osobitné ocenenie je pripravené pre osobnosti, ktoré prispievajú k realizácii cieľov projektu. "Prihlasovanie je možné do 20. septembra 2019. Viac informácií a prihlášky do súťaže možno nájsť na www.seniorfriendly.sk," informoval o tom Nemeček.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o ocenenie Senior Friendly bude 18. októbra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Takisto sa 18. a 19. októbra uskutočnia sprievodné podujatia pre seniorov i širokú a odbornú verejnosť. Jedným z nich bude konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca. Rovnako tak organizátori pripravujú súťaž fotografií Krásne spolu dokumentujúcu medzigeneračné spolužitie. "Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí pošlú jednu - dve fotografie, na ktorých sú zachytené okamihy medzigeneračného spolužitia," dodala Matulová Osvaldová.

Organizátormi projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly sú Klub Luna Senior Friendly a občianske združenie (OZ) Bagar.