Podujatie SPOLU A NAPLNO pripravil Klub Luna Senior Friendly, o. z. s partnermi pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.
Počas víkendu 23.-24.7. 2022 budú pre seniorov pripravené cvičenia v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, medzigeneračné tvorivé dielne s lektorkami Klubu Luna a worshopy o zdravom životnom štýle.
Projekt je realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy a Nadácie Henkel.