Starnúť sa dá aj aktívne. Vyhlásili piaty ročník projektu Senior Friendly.

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia a podporiť myšlienky aktívneho starnutia.

2. jún 2020 o 13:05 TASR 

Účastníci súťaže o ocenenie Senior Friendly sa už môžu prihlasovať, občianske združenia Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar vyhlásili piaty ročník projektu.

Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu k seniorom.

Informoval o tom člen rady vlády pre práva seniorov Miloš Nemeček.

"Priebeh pandémie priniesol množstvo pôsobivých príkladov podpory a pomoci pre staršiu generáciu a možno očakávať nemálo kvalitných prihlášok," skonštatoval Nemeček.

Dodal, že projekt sa snaží aj o zmenu mentality samotných seniorov smerom k filozofii aktívneho starnutia, spoluprácu so seniorskými organizáciami a podporu ich iniciatív a presadzovanie medzigeneračnej spolupráce.

Do piateho ročníka súťaže sa možno prihlásiť od pondelka, teda od 1. júna. Elektronický formulár je na webe projektu.

Dodal, že uzávierka prihlášok je 30. septembra a vyhlásenie ocenení sa uskutoční 23. októbra v Zichyho paláci v Bratislave.

https://domov.sme.sk/c/22417294/vyhlasili-piaty-rocnik-projektu-senior-friendly.html