Silná zostava (Ako žije sendvičová generácia?) včera na dvojke. Ako jeden s príspevkov do tejto relácie o aktivitách nielen seniorov v našom KKL.