SENIOR FRIENDLY VÍKEND 50+ 2017

Podujatie Festivalu peknej jesene pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

v Zichyho paláci na Ventúrskej 9


Piatok 13.10. vstup na pozvánky

9:00 - 13:00  

Odborná konferencia Veková diverzita organizovaná v spolupráci s Nadáciou Pontis

17:00  

Vyhlásenie víťazov súťaže o ocenenie Senior Friendly 2017

 a vernisáž finalistov fotografickej súťaže Krásne Spolu 

Na slávnostnom udeľovaní ocenení Senior Friendly 2017 vystúpi Marcela Laiferová.


Sobota 14.10. vstup voľný 

10:00 - 17:00

Finančná gramotnosť a poradenstvo - Poštová banka

Digitálna gramotnosť a poradenstvo - Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Spotrebiteľská gramotnosť a poradenstvo - Združenie slovenských spotrebiteľov

Vyšetrenia metabolizmu a telesného zloženia - Biomedicínske centrum SAV a LFUK

Poradenstvo a tréning pamäti, prevencia Alzheimerovej choroby - Centrum Memory

Workshop prvej pomoci - Slovenský červený kríž

Výživové poradenstvo - Ako si uvariť zdravie

Meranie telesného zloženia a komplexný redukčný program - Vitadu

Ortopedické pomôcky a poradenstvo - Podotech

Zdravotné pomôcky pre seniorov – Zdravé stránky

Pohybové poradenstvo - Relax 2000

Kozmetické poradenstvo a líčenie - Mary Kay

Tvorivé dielne a floristika Kreatívneho Klubu Luna, o.z.

MEDANTE

Výstava fotografií Krásne spolu 

Módna prehliadky návrhárok: 14:30 Renáty Lelovej a 15:30 Jenny Jeshko 

Nedeľa 15.10. pre prihlásených účastníkov 

10:00 - 16:00

Medzigeneračná arteterapia - workshop - projekt realizovaný s finančnou podporou MK SR