Senior Friendly 50+ 2023, 14.10.2023 10.00-17.00 v Zichyho paláci.