S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej  spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším 3. ročník podujatia Senior Friendly 50 +, ktoré sa uskutoční v dňoch 19.10. - 20.10. 2018 v Bratislave v Zichyho paláci na Ventúrskej č.9.

Piatok  19.10. 2018

9.00 - 13.00

Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca (program a prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk)

17.00 - 20.00 

Slávnostné vyhlásenie víťazov 3. ročníka súťaže o ocenenie Senior Friendly 2018 a vernisáž 3-generačných fotografií výstavy

Krásne spolu

(vstup na pozvánky)