Na Senior Friendly 50+ sa stretnete s OZ Sekunda pre život (19.10. v Zichyho paláci):

Sekunda pre život je občianske združenie, pacientska organizácia združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode a s fibriláciou predsiení.

Poslanie

Našim poslaním je realizovať informačno-vzdelávacie aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o cievnej príhode a fibrilácii predsiení a zlepšiť manažment pacientov s týmto ochorením tak, aby čo najrýchlejšie dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť a mohli sa vrátiť plnohodnotne života, čo možno s najmenšími následkami po prekonaní mŕtvice.

Misia

Našou misiou je šíriť povedomie o cievnej mozgovej príhode a fibrilácii predsiení, zlepšiť manažment pacientov a dbať na prevenciu.

Vízia

Na Slovensku ročne utrpí cievnu mozgovú príhodu takmer 11 tisíc ľudí. Z toho len necelých 20 % pacientov dostane v akútnej fáze (do 3 a pol hodiny) adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Našou víziou je zvýšiť percento pacientov, ktorým bude poskytnutá dostupná liečba na úroveň vyspelých európskych krajín tak, aby sa čo najviac pacientov po cievnej mozgovej príhode mohlo vrátiť plnohodnotne do života.