1.  Prečo ste vyhlásili súťaž o ocenenie Senior Friendly?

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a napomáhajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom. Zámerom súťaže je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach.

2.  Kto sa do 1. ročníka súťaže  prihlásil?

Milo nás prekvapil veľký záujem firiem, najmä samospráv, ktoré nad rámec svojich zákonných povinností voči seniorom realizujú množstvo zaujímavých aktivít, ktorých adresátmi sú práve starší občania a občianky. Záujemcovia o súťaž sa mohli prihlásiť do viacerých kategórií podľa veľkosti svojej firmy resp. organizácie. Veľmi nás teší, že každá kategória mala svoje zastúpenie.

3.  Kedy bude vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich?

Výsledky v jednotlivých súťažných kategóriách budú vyhlásené 21.10.2016 o 17.00 hod. v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave. Vyhlásenie bude spojené s kultúrnym programom a vernisážou fotografií  Ivony Oreškovej s názvom Krásne spolu. Predchádzať mu bude  odborná konferencia o aktívnom starnutí, na ktorú  je vstup na pozvanie.

4.  V rámci projektu Senior Friendly ste pripravili  Senior Friendly víkend 50+. Kedy a kde sa bude konať? Aký program je pripravený pre návštevníkov?

Senior Friendly víkend 50+  ponúkne návštevníkom 22. a  23. 10. 2016 od 10.00 hod. do 17.00 hod. pestrú paletu aktivít z rôznych oblastí, ktoré môžu zaujať aktívnych seniorov, ale nielen ich. V rámci tohto podujatia sa návštevníci môžu dozvedieť veľa zaujímavých informácií z finančnej oblasti, digitálnej/počítačovej gramotnosti a poradiť sa môžu aj v Spotrebiteľskom právnom centre. S problematikou zdravia sa návštevníci budú môcť stretnúť v poradni MUDr. A. Béderovej, v Biomedicínskom centre SAV si budú môcť dať vyšetriť metabolizmus. Centrum Memory bude záujemcom testovať pamäť a poskytovať poradenstvo  o alzheimerovej  chorobe. Pripravený je aj počítačový tréning mozgu. Výživové poradenstvo bude poskytovať spoločnosť „Ako si uvariť zdravie“. Sprievodným programom budú módne prehliadky 50+ v sobotu ( Jenny Jeshko a Rebecca Justh) a v nedeľu (Rina Mode) obidve  o 15.30 hod.  Návštevníčky sa môžu nechať skrášliť kozmetickými poradkyňami  Mary Kay. Zacvičiť si môžu so Sport - Fitko pre ženy, alebo s Relaxom 2000, prípadne navštíviť kreatívne dielne Klubu Luna.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov. Boli by sme radi, keby toto podujatie prilákalo nielen seniorov, ale aj ich blízkych a Krásne Spolu si užili  víkend v Zichyho paláci.

Do projektu SF sa zapojila aj známa slovenská fotografka Ivona Orešková a pripravila výstavu fotografií pod názvom Krásne spolu. Vidieť ju môžete počas Senior Friendly víkendu 50+ v Zichyho paláci 22.- 23.10. Vstup voľný.

image 

Ivona Orešková