Predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska,

člen Rady vlády pre práva seniorov

a výkonného výboru Európskej únie seniorov

 

Názov príspevku: Seniori na Slovensku a v Európe

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

online prenos : 23.10. piatok 10:00  https://youtu.be/QnoLbtJgRBI