TVORIVOSŤ NEPOZNÁ VEK

  

Kreatívny Klub Luna s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravil projekt Tvorivosť nepozná vek. 

Projekt je určený seniorom 60+, ktorí sa zaujímajú o tvorivosť, jej rozvoj a chcú sa oboznámiť s metódami rozvoja tvorivosti a tvorivých schopností.

Prihlasovanie mailom alebo osobe v úradných hodinách Klubu Luna (utorok a štvrtok od 14.30 do 16.30)

Počet účastníkov je obmedzený. Začiatok: o 16. hodine

Vstupné 2€.

mail:  info@klubluna.sk

Projekt je ukončený.