K propagácii súťaže o ocenenie Senior Friendly sa jej organizátori, Klub Luna Senior Friendly, o. z. a Občianske združenie BAGAR, spolu s hlavnými partnermi súťaže, spoločnosťami Orange a Prvá Stavebná sporiteľňa, zapojili do podujatia Tretí vek na námestí.

V spolupráci s organizátorom tohto podujatia, mestskou časťou Staré mesto, sa 27. 8. na Hviezdoslavovom námestí konala prezentácia aktivít, služieb a benefitov, ktoré sú určené seniorom, ale aj všetkým, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o možnostiach pomoci seniorom.

V stánkoch aj na pódiu altánku sa predstavili  O. Z. BAGAR, Klub Luna SF, o. z, Univerzita 3. veku, Centrum Memory, Biomedicínske centrum, Fórum pre pomoc starším, Lions klub, Združenie kresťanských seniorov, THUASNE – pomôcky pre seniorov, kúpele Piešťany, nezávislé poradkyne Mary Kay, projekt Ako si navariť zdravie a ďalší. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, cvičenia pre seniorov, milonga aj  módna prehliadka.

Viacerí z účastníkov podujatia Tretí vek na námestí sa už prihlásili do súťaže o ocenenie Senior Friendly, prípadne sa s nimi budete môcť stretnúť na konferencii O aktívnom starnutí, ktorá sa uskutoční 21. 10. 2016, pred vyhlásením víťazov súťaže, resp. budú prezentovať svoje aktivity na Senior Friendly víkende s podtitulom 50 +, 22. – 23. 10. 2016 v Zichyho paláci.

Ak máte záujem zapojiť sa do aktivít v prospech seniorov, zúčastniť sa súťaže Senior Friendly, informovať o svojich aktivitách pre seniorov, zúčastniť sa konferencie alebo Senior Friendly víkendu ako poskytovateľ služieb, kontaktujte nás na info@klubluna.sk.