Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca.

7. ročník