Milí priatelia, 

dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí ste prispeli k úspešnému priebehu 8. ročníka Senior Friendly. 

A to: prednášateľom na konferencii o aktívnom starnutí

a medzigeneračnej spolupráci, autorom projektov, ktoré boli ocenené v súťaži Senior Friendly a medzigeneračnej fotografickej súťaži Krásne Spolu, účastníkom medzigeneračného dialógu, vystavovateľom na Senior Friendly 50+, partnerom podujatia

a všetkým návštevníkom podujatia. Poďakovanie patrí  partnerom podujatia za ich podporu a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii tohto podujatia.

Veľká vďaka.