dovoľte nám, aby sme sa touto cestou poďakovali sponzorom,

mediálnym partnerom, prednášateľom, vystavovateľom a návštevníkom

VII. ročníka Senior Friendly.

A všetkým tým, čo nám pomohli s organizáciou tejto akcie.

Klub Luna Senior Friendly