Poďakovanie

 

dovoľte nám, aby sme sa touto cestou poďakovali partnerom, mediálnym partnerom, prednášateľom,

vystavovateľom a návštevníkom VI. ročníka Senior Friendly.

A všetkým tým, čo nám pomáhali s organizáciou tejto akcie.

 

Klub Luna