Milí prihlásení účastníci súťaže o ocenenie Senior Friendly. Ďakujeme Vám, že ste sa v takom počte do súťaže zapojili.

V najbližších dňoch dostanete od nás informácie o tom kedy zasadne výberová komisia a aký bude ďalší postup.

Tí, ktorí ste sa nestihli do súťaže zapojiť, budete mať túto možnosť v budúcom roku.

                                         

Vyhlasovatelia a organizátori súťaže