Zastáva funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 21. marca 2020.Zaoberá sa rodinnou a sociálnou politikou ministerstva.V roku 1999 vybudovala komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni, v ktorom zastáva funkciu riaditeľky a odbornej garantky. V rokoch 2006 až 2020 bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobila ako členka výboru NR SR pre sociálne veci. Angažuje sa aj v regionálnej politike, od roku 2014 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva Stará Ľubovňa.

 

Názov príspevku: Seniori, štát a sociálne služby.

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

online prenos : 23.10. piatok 10:00  https://youtu.be/QnoLbtJgRBI