Aktuálne je spolu riešiteľkou projektu Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov. Projekt programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zároveň je odbornou asistentkou v Ústave telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je členkou EGREPA (European Group for Research into Elderly and Physical Activity). O význame pohybovej aktivity seniorov pravidelne prednáša aj v rámci International Summer School na Universidade da Coruna. Je zakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie. Ako jej členka je spoluautorkou pri tvorbe pohybových programov pre seniorov a spolu riešiteľkou niekoľkých projektov zaoberajúcich sa vplyvom a dôležitosťou pravidelnej pohybovej aktivity seniorov nad 60 rokov.

Názov príspevku: Manažment pohybovej aktivity seniorov v čase pandémie.

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Senior Friendly 50+  - worshopy

online prenos : 24.10. sobota 10:00 https://youtu.be/taCeZv9qO4w

image