OZ Bagar a stránka kultúry národnostných menšín. 

Občianske združenie Bagar vzniklo v roku 2004 a má korene v Trenčianskych Tepliciach, rodisku Andreja Bagara, ktorého rodina pochádza z Moravy, severomoravskej obce Jezernice, kde dosiaľ žijú viacerí Bagarovci. OZ Bagar nadväzuje na odkaz Andrej Bagara ako umelca, kultúrneho dejateľa i bojovníka proti fašizmu vo viacerých sférach kultúry a spoločenského diania. 

K akcentom činnosti patrí práca so znevýhodnenými skupinami občanov, predovšetkým so seniormi a osobami so zdravotným znevýhodnením, vrátane podpory ich kultúrnych aktivít. Odrazom toho sú dlhodobé projekty Senior Friendly, Strieborná reťaz, Slovensko bez bariér a Koncerty porozumenia. 

OZ Bagar sa tiež už viac rokov venuje národnostným menšinám a na poprednom mieste moravskej národnostnej menšine na Slovensku, najmä jej kultúrnym aktivitám. A tiež prepojeniu ľudovej kultúry a tradícií Moravy a blízkych oblastí západného Slovenska ako aj kontaktom a spolupráci miest a regiónov. Jedným z dôvodov je už spomenutá skutočnosť, že Andrej Bagar a rodina Bagarovcov majú korene na Morave. To zvýraznili napríklad seminár a publikácia Andrej Bagar patrí všetkým. Už niekoľko rokov sa realizuje cyklický projekt Moravania bez hraníc za spolupráce s OZ Morava Krásna Zem a jeho súbormi. 

V projektoch OZ Bagar však nachádzajú miesto aj ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny. Patrí sem napríklad viacročná spolupráca s rómskou komunitou na Myjave a jej súborom Khamoro, ktorý niekoľko razy vystúpil v rámci kultúrnych programov, najmä Koncertov porozumenia. Stálou súčasťou projektu Strieborná reťaz a jeho kultúrnych programov v Prešove je folklórny súbor Karpaťanin, ktorý reprezentuje ľudové umenie Rusínov na Slovensku a v jeho aktivitách pokračujú najmä seniori a seniorky tohto súboru. 

Bolo preto celkom logické, že OZ Bagar využilo príležitosť, obsiahnutú vo výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a rozhodlo sa vytvoriť internetovú stránku kultúry národnostných menšín www.kulturamensin.sk. V tejto etape sa zameriava najmä na šesť národnostných menšín a ich kultúru – maďarskú, rómsku, rusínsku, moravskú, poľskú a chorvátsku. V blízkej budúcnosti chce však dať priestor aj ďalším. Obdobie pandémie život celej spoločnosti vrátane kultúry národnostných menšín značne obmedzil. Očkovanie a najmä s ním spojené uvoľňovanie však dáva nádej aj pre túto oblasť. Stránka prináša informácie pre každého, koho kultúra národnostných menšín zaujíma a dáva prestor pre subjekty, ktoré sa jej priamo venujú. OZ Bagar víta komunikáciu a spoluprácu so všetkými, ktoré chcú prispieť k rozvoju tejto stránky, kontakt možno nájsť na webe www.kulturamensin.sk

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.