Odovzdávanie ocenenia 

Senior Friendly 2020

za mimoriadne aktivity pre seniorov

spoločnosti

Nadácia TA3  

https://www.ta3.com/clanok/1197650/dobre-spravy-z-27-novembra.html