Odovzávali sme ocenenie 

Senior Friendly 2020

za mimoriadne aktivity pre seniorov spoločnosti

Slovenská spoločnosť pre pohyb a zdravie, o.z.

Cenu prevzala PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.

odborná asistentka v Ústave telovýchovného lekárstva LFZU v Bratislave