SENIOR FRIENDLY 2023

OCENENIA SENIOR FRIENDLY V KATEGÓRII OZ + MÉDIÁ - PLAKETY:

 • Koľko Lásky o.z.
 • ZVÄZ diabetikov Slovenska DIATYRNAVIA Trnava
 • Televízia TVR

ČESTNÉ UZNANIA:

 • Klub absolventov Baťovej školy práce Partizánske
 • Medicamentum.sk

SAMOSPRÁVY  - PLAKETY:

 • Trenčianskysamosprávny kraj
 • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
 • Mesto Prešov

ČESTNÉ UZNANIA:

 • Mestská časť Bratislava Ružinov
 • Mesto Piešťany
 • Mesto Pezinok

MALÉ, STREDNÉ A VEĽKÉ FIRMY - PLAKETY:

 • Lidl Slovenská republika, v.o.s
 • HENKEL Slovensko, spol. s r.o.
 • 365 bank, a. s., odštepný závod Poštová banka
 • DEKRA Slovensko s.r.o
 • Relaxos s.r.o.

 

ČESTNÉ UZNANIA:

 

 • United Resources Business Solutions s.r.o