Kategória médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a neziskové organizácie.

 

  1. 1.      Časopis Slovenka - vydavateľstvo Star Production , s. r. o.     -   plaketa

Vydavateľstvo Star production má v týždenníku Slovenka pravidelnú rubriku s vysokou čítanosťou, ktorá je venovaná seniorom. Rieši v nej rôzne otázky týkajúce sa seniorov, či už zo sociálnej, finančnej alebo spoločenskej oblasti. Okrem toho dáva seniorom, konkrétne seniorským ľudovým folklórnym skupinám priestor aj v rámci ojedinelého podujatia Slovenský deň kroja s vyvrcholením v BB, kam sa môžu seniorské folklórne skupiny prísť odprezentovať.

 

  1. 2.      Dúbravské noviny - lokálne noviny  -   čestné uznanie

Ako lokálne periodikum sú Dúbravské noviny distribuované do každej schránky v mestskej časti Dúbravka. Pravidelne sa venujú informáciám pre seniorov, okrem tejto činnosti v roku 2022 vydali aj mimoriadnu "brožúrku" Sprievodcu sociálnymi službami. Dúbravské noviny podporovali a organizovali aj tréningy pamäte a online aktivity seniorov spolu s andragogičkou Alexandrou Palkovič, najmä v čase pandémie.

 

  1. 3.      Pošli dobro - neformálna iniciatíva mladých ľudí   plaketa

Neformálna iniciatíva mladých ľudí v septembri 2020, počas pandémie Covid-19, odštartovala projekt Pošli dobro, ktorého cieľom je potešiť seniorov v domovoch dôchodcov listami, sladkosťami a malými darčekmi a zároveň, aby tieto listy a darčeky posielali mladí ľudia. Pretože jednak chceli umožniť mladým dobrovoľníčiť počas pandémie a zároveň si uvedomovali, že je tu častokrát "priepasť" medzi mladými ľuďmi a seniormi a chceli tieto dve generácie k sebe priblížiť. Iniciatíva stále pokračuje, viac ako 600 mladých ľudí napísalo už viac ako 3000 listov.

 

  1. 4.      MEMO 98 – občianske združenie   -   čestné uznanie

Od roku 2019 spolu s partnerskými organizáciami v krajinách V4 realizuje projekt zameraný na starších občanov, v ktorom ide o posilnenie postavenia starších občanov prostredníctvom mediálnej gramotnosti smerom k odolnejším a súdržnejším komunitám v regióne V4. Často sa o senioroch  hovorí ako o "digitálnych imigrantoch", pretože svoje informačné návyky si vytvorili ešte pred rozšírením digitálnych technológií, ale v súčasnosti sa pripájajú na internet v čoraz väčšom počte. To ich však robí zraniteľnejšími voči falošným správam a dezinformačným kampaniam. Projekt je zameraný práve na vzdelávanie seniorov v oblasti bezpečnosti práce s internetom, s heslami, rozvoj kritického myslenia pri práci s informáciami.

  1. 5.      Koľko lásky – občianske združenie    -  plaketa

Toto OZ sa primárne sústreďujeme na vytvorenie tradície Vianočnej zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, pričom sa snaží o posilnenie spolupráce medzi školskými zariadeniami a domovmi dôchodcov a upevňovanie vzťahov medzi deťmi a seniormi všeobecne. Doteraz sa im v rámci 4 ročníkov podarilo obdariť osamelých seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov (DD a DSS) alebo osamelo žijúcich seniorov v domácnostiach 161 200 darčekovými krabičkami plnými lásky, čo si zaslúži prinajmenšom veľký aplauz.

 

Kategória regionálne a miestne samosprávy

 

  1. 1.      Žilinský samosprávny kraj   -   plaketa

.... za zriadenie Rady seniorov ŽSK, ktorá je stálym poradným a konzultačným orgánom predsedníčky ŽSK pre otázky seniorov v oblastiach ako: hájenie záujmov a práv seniorov v ŽSK, aktívne zapájanie seniorov do verejného života, podpora zvyšovania úrovne kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb na území ŽSK, spolupráca s organizáciami seniorov ŽSK pri vytváraní optimálnych podmienok aktívneho starnutia na území kraja

  1. 2.      obec Trnavá Hora     -   plaketa

.... za zriadenie Rady seniorov, ktorej poslaním je využitie potenciálu životných a odborných skúsenosti pre zlepšenie života v obci, lebo skúsenosti seniorov, ktorí  v živote nielen čo to "preskákali", ale sa aj na svojich omyloch poučili, sú na nezaplatenie... Rada seniorov zasadá 1x za štvrťrok a hlavnou úlohou je predovšetkým obnova činnosti Rady seniorov v popandemickom období.

  1. 3.      Mestský úrad v Nitre   -    plaketa

... za uzatvorenie Memoranda o spolupráci medzi Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku a Mestom Nitra v roku 2021 a za projekt Bližšie k sebe vďaka tvorivosti, za zabezpečenie služby nákupu potravín cez telefón pre seniorov, distribúciu respirátorov seniorov zamestnancami MsÚ v Nitre 2021, za spracovanie a publikovanie informácií pre seniorov na webovej stránke mesta, za projekt Seniorská obálka, ktorá obsahuje všetky dôležité informácie, ako sú: alergie, chronické ochorenia a súvisiace predpísané lieky a kontakt s blízkymi ľuďmi, čo zabezpečí včasnú, správnu a adresne poskytnutú pred – zdravotnú a zdravotnú starostlivosť, prostredníctvom  potrebných informácií o zdravotnom stave, diagnózach, užívaných liekoch uvedených na Seniorskej obálke a I.C.E karte. Počet fyzicky vydaných Seniorských obálok je od 15.7. 2022 - 1600 ks.

 

  1. 4.      Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, mestská časť Bratislava - Dúbravka   -   čestné uznanie

Na návrh MČ Dúbravka udeľujeme čestné uznanie vedúcej Oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti Bratislava - Dúbravka Dominike Malačinovej, ktorá je síce drobnou mladou ženou, no "veľká" svojou pomocou, aktivitou a činnosťami mimo svojho pracovného času. Má na konte organizáciu rôznych športových, vzdelávacích a komunitných aktivít aj mimo pracovného času počas celého roka 2022 určených pre seniorov v duchu aktívneho starnutia.

 

Kategória firmy, spoločnosti a podniky:

 

malé:

1. VELCON, s. r. o     -     plaketa

 ...za 20 rokov, počas ktorých sa aktívne venujú odstraňovaniu architektonických bariér, ktoré sú v našej spoločnosti - realizovaním návrhov, dodávkou a inštaláciou zdvíhacích zariadení  akými sú plošiny, stoličkové výťahy, domáce výťahy... a takisto zariadenia uľahčujúce domácu opateru, ako hygiena či bežná starostlivosť. Tento rok rozšírili ponuku tiež o zdravotné a kompenzačné pomôcky a e-shop s týmito pomôckami.

 

stredné:

VAS, s. r. o     -    čestné uznanie

... za každoročnú organizáciu stretnutia bývalých zamestnancov - dôchodcov s občerstvením a darčekom, exkurzie pre dôchodcov z okolitých dedín, podporu dôchodcov z okolitých dedín a ich zamestnávanie.

 

veľké:

1. PODOTECH, s. r. o   -     plaketa

... za podporu projektov orientovaných na seniorov, charitatívne aktivity a ochranu zdravia, pričom spoločnosť pri výrobe a poskytovaní individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok spája vysokú kvalitu a profesionalitu s mimoriadne ústretovým a ľudským prístupom osobitne k seniorom.