Ocenenie Senior Friendly rok 2019 

Veľké  spoločnosti  a podniky

 • 1 Mondi SCP Ružomberok, a.s.
 • 2 Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
 • 3  Rozhlas a televízia Slovenska

Stredné spoločnosti a podniky

 • 1 Wellness  s.r.o. Wellness Hotel Patince
 • 2 Podotech s. r.o.
 • 3 Hospodárske Noviny, Mafra Slovakia, a.s.

 Miestne a regionálne samosprávy

 •  1 Mesto Hlohovec

 Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie

 •  1 Staromestská knižnica v Bratislave

 Neziskové organizácie

 •  1 Červený nos Clowndoctors, o.z. 

Mimoriadne ocenenie Senior Friendly denníku Pravda

za dlhodobú podporu projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly

a za propagáciu myšlienok aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce 

ČESTNÉ UZNANIA 

 • 1 Seniori v pohybe o.z.
 • 2 Viva Senior, o.z.
 • 3 Odeva, spol s.r.o. Lipany
 • 4 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 
 

Ocenenie Senior Friendly rok 2019 získali za:

Plakety

Veľké spoločnosti a podniky

 1. 1.      MONDI SCP Ružomberok, a.s.

Za aktivity  venované seniorom, bývalým zamestnancom  spoločnosti. Cieľom je  dať  im pocit, že sú stále  súčasťou spoločnosti Mondi SCP  a spríjemniť im jeseň života  každoročnými výletmi po historických pamiatkach, návštevou svojich bývalých pracovísk. Finančnú situáciu im zlepšujú   poskytnutím nákupných poukážok.         

 1. 2.      Plzenský  Prazdroj Slovensko, a.s.

Za  program starostlivosti o zamestnancov , v ktorom myslia  na ich  zdravie a budúci dôchodok. Benefitom je zdvojnásobenie doplnkového dôchodkového sporenia a vylepšovanie zdravého a bezpečného pracovného prostredia.

Spoločnosť  si váži dlhoročných zamestnancov a každoročne organizuje stretnutia s bývalými zamestnancami a zamestnankyňami.

 1. 3.      Rozhlas a televízia Slovenska

Za  špeciálne informačné a vzdelávacie programy pre seniorov.  Tieto  sa venujú osvete v oblasti zdravotníctva, kultúry,  histórie a motivácii na voľno časové aktivity. Veľkej obľube sa tešia napr. relácie Generácia – zlaté roky života , Moja diagnóza, Galéria elity národa, Noc v archíve, Herecké legendy ,  SK Dejiny a pod.

Stredné spoločnosti a podniky

 1. Wellness s.r.o ( Wellness Hotel Patince)

Za špeciálny program ochrany a podpory zdravia s využitím termálnych prameňov pre seniorov a s dôrazom na medzigeneračné vzťahy. Program  sa zameriava na dvojice vo vekovej kategórii pobyt od 60+,  a na seniorov, ktorí strávia kúpeľný alebo relaxačný pobyt spolu so svojimi vnúčatami, prípadne deti kúpia pobyt pre svojich rodičov.

https://www.wellnesspatince.sk/pobyt-pre-seniorov/

2. Podotech s.r.o

Za  osobitný prístup  k potrebám  seniorov. Títo tvoria takmer 40%  klientov,  pre ktorých  vyrábajú špeciálnu ortopedickú obuv . Spoločnosť  Podotech  venuje mimoriadnu pozornosť  individuálnym a špecifickým  potrebám seniorov  a poskytuje im   potrebnú podporu. Spoločnosť Podotech je viacročnou súčasťou  nášho projektu Senior Friendly.

3.  Hospodárske noviny ,Mafra Slovakia, a.s.

 Za dlhodobú orientáciu na čitateľov  seniorov .Pravidelne im  prinášajú informácie  napr. v oblasti ochrany zdravia, ochrany majetku, k právnej úprave dôchodkov a iných legislatívnych zmien,  ako postupovať v styku s úradmi a pod.  Zároveň sa venujú aj podpore vzdelávania seniorov a informujú ich  aktuálne o  dôležitých udalostiach.

Miestne a regionálne samosprávy

 1. 1.      Mesto Hlohovec

Za   aktivity v prospech seniorov nad rámec tých, ktoré mestu vyplývajú zo zákona a za finančnú  podporu  fungujúcej siete organizácií,  ktoré sa venujú seniorom.

Mesto vytvára sociálne  a technické podmienky, aby seniori mohli zotrvať v domácom prostredí a pravidelne  pre nich  pripravuje kultúrne a spoločenské podujatia.

Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie

 1. 1.      Staromestská knižnica v Bratislave

Za pokračujúcu intenzívnu starostlivosť o seniorov, ktorá zahŕňa  napr.   kurzy  práce s výpočtovou technikou, kurzy mobilnej gramotnosti, prednášky, vzdelávacie aktivity a tréningy pamäti. Cieľom je podporiť aktívny život seniorov, rozvíjať a podporovať vzdelávanie  a eliminovať sociálnu izolovanosť.

Neziskové organizácie

 1. 1.      Červený nos Clowndoctors  o.z.

 Za  úspešný program „Smiech nepozná vek“, venovaný  špeciálne seniorom, ktorí dlhodobo žijú v liečebných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, alebo v domovoch seniorov. Hlavným cieľom tejto zdravotnej klauniády je vyvolať pozitívny emocionálny zážitok   a seniorom priniesť radosť, smiech .

Čestné uznania

 1. 1.      Odeva, spol. s.r.o Lipany

Za každoročné  aktívne  pozývanie seniorov - bývalých zamestnancov na  posedenia, na ktorých sa stretnú s vedením a so zamestnancami, dozvedia  sa o súčasnom stave firmy, ako aj o jej cieľoch do budúcnosti. Súčasťou stretnutí je občerstvenie a kultúrny program.

 1. 2.      Seniori v pohybe, o.z.

Za riešenie otázky „úspešného starnutia“, ponukou a realizáciou pohybových kurzov a športových aktivít s cieľom ponúknuť  seniorom aktívne a kvalitné trávenie voľného času.   OZ reaguje aj na nové trendy, po zavedení zdieľaných bicyklov, seniorom pripravili inštruktáž ako ich používať.

 1. 3.      Krajská knižnica Karola  Kmeťka v Nitre

Za prípravu a realizáciu širokej ponuky  programov  špeciálne pre seniorov, zahrňujúcu  podporu prevencie duševného zdravia, a vitality, zdravotné a bezpečnostné prednášky, muzikoterapiu a cvičenie.

 1. 4.      VIVA Senior o.z.

Za inovatívnu komunikáciu  so seniormi prostredníctvom portálu Viva Senior, ktorý oslovuje aktívnych seniorov rozmanitými témami, ako sú vzdelávanie, zdravie, kultúra, cestovanie, s obľúbenými súťažami a rubrikou. Podnecuje seniorov používať internet, vytvára možnosti ich vzájomnej komunikácie ako aj pocit sebarealizácie.