Nový ambasádor III. ročníka Senior freriendly 2018 je

IMRICH BÉREŠ 

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.