K O N F E R E N C I A

Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

Prednášajúci:

Miloš Nemeček  (OZ BAGAR)

Národný program aktívneho starnutia a agenda 2030.

Člen Výkonného výboru Európskej únie seniorov a Člen Rady vlády

pre práva seniorov. Národný program aktívneho starnutia a Agenda 2030.