Príspevok:  Medzigeneračnosť, seniori a cestovanie

Cestovný ruch patrí k dynamickému odvetviu hospodárstva. Populácia nielen vo svete, ale aj na Slovensku starne. Starší ľudia sú aktívni, cestujú a zároveň vedia tráviť čas s vnúčatami na spoločných dovolenkách. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti a význam medzigeneračnosti v tejto oblasti cestovania, tvorby programov a komunikácie s týmito cieľovými skupinami.

Mgr. Martin Slivka, PhD.

obchodný riaditeľ, Wellness Hotel Patince****
M: 00421 915 993 970 l E: martin.slivka@wellnesspatince.sk

W: www.wellnesspatince.sk l www.kongresypatince.sk

Martin Slivka sa dlhodobo venuje manažérskej práci v oblasti hotelierstva na Slovensku. V súčasnosti je zodpovedný za obchodné a marketingové vedenie WELLNESS HOTELA PATINCE****. V roku 2019 získal hotel ocenenie Senior friendly za medzigeneračný pobyt a aktivity v tejto oblasti. 

Dr. Slivka sa venoval aj vzdelávaniu študentov na univerzite, vedeckej, či prednáškovej činnosti, kde sa orientoval najmä na témy: seniori a cestovný ruch, nové trendy v komunikácii, inováciám v oblasti cestovného ruchu a striebornej ekonomike.  Témou jeho výskumu počas doktorandského štúdia a jeho dizertačnej práce bol spotrebiteľský segment seniorov v SR a marketingová komunikácia. V roku 2018 mu v spoluautorstve vyšla vedecká monografia s názvom: Špecifický segment marketingovej komunikácie – seniori.

 

https://www.youtube.com/channel/UC95jA1D7Mzc-CmUcwOd57xw

Senior Friendly 50+  - worshopy

online prenos : 24.10. sobota 10:00 https://youtu.be/taCeZv9qO4w


image