Pri príležitosti

1. ročníka Svetového dňa starých rodičov a seniorov  

Klub Luna Senior Friendly, o.z. a OZ BAGAR, pripravili medzigeneračné podujatie

pre starých rodičov a ich vnúčatá. 

Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. a v nedeľu 25. júla 2021

od 15.00 do 18.00 v priestoroch Klubu Luna na Ul. 29. Augusta č. 34

Program v sobotu bude zameraný najmä na aktivity seniorov,

v nedeľu bude mať medzigeneračný charakter a je určený starým rodičom s deťmi a vnúčatami.

Program: 

Sobota 24.7. 

15.00    Miloš Nemeček: Seniori a médiá (beseda)                                                                                   

16.00    Mária Muchová: Seniori a digitálna gramotnosť                                                                   

17.00    Jozef Mikloško a Alojz Špaček: Seniori a kultúra 

Nedeľa 25.7. 

15.00 - 18.00  Tvorivé dielne pre starých rodičov s vnúčatami

Pod vedením lektoriek Klubu Luna môžete prísť tvoriť rôznymi technikami ako: maľovať na textil, vyrábať pohľadnice a záložky do kníh, vytvárať koláže a podobne.

 16.30  Beseda s autorkou kníh pre deti Katarínou Škorupovou.

Srdečne vás pozývame

Vstup voľný

https://www.ta3.com/clanok/207231/po-prvy-raz-slavime-svetovy-den-starych-rodicov-a-seniorov-predsudky-voci-starsim-pretrvavaju