Kreatívny Klub Luna, o. z. realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky projekt

MEDZIGENERAČNÁ ARTETERAPIA

Arteterapia je druh psychoterapie a kreatívny proces - výtvarný, literárny, dramatický, hudobný. Pomáha uvoľneniu, lepšiemu sebaprežívaniu a sebavnímaniu, rozvoju osobnosti a fantázie, lepšej komunikácii a nadväzovaniu kontaktov, uvoľneniu a relaxácii.

Arteterapia napomáha prispôsobiť sa špecifikám dôchodkového veku, snaží sa aktivovať vitalitu a stimulovať kreativitu seniorov, aby sa neuzatvárali do seba a nepodliehali osamelosti. Účastníci kurzu Medzigeneračná arteterapia vstúpia do sveta farieb, maľby, hudby a rôznych kreatívnych techník. Kurz je medzigeneračný a zážitkový.

Tematické stretnutia (worshopy) oživí prítomnosť najmladšej generácie, ktorí sa spolu so seniormi budú venovať umeleckým a tvorivým aktivitám. Uskutočňovať sa budú od septembra do decembra dva krát do mesiaca v popoludňajších hodinách.
Pre vybratých účastníkov je účasť bezplatná.

Ak ste senior nad 60 rokov a chceli by ste sa tohto projektu zúčastniť, informujte sa a napíšte nám na: info@klubluna.sk alebo na 0910724522 do 15. augusta. Počet miest je obmedzený.