KLUB LUNA SENIOR FRIENDLY, o. z.  - pripravil pilotný medzigeneračný projekt Medzi nami.

Cieľom projektu je prepojenie najmladšej generácie -deti z materských škôl a seniorov. Projekt ponúka aktivity vo vybranej materskej škole, ktoré spoja deti so seniormi a opačne. Projekt sa realizuje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto v Materskej škole Kuzmányho 9, Bratislava. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/210206#

Časť relácie:

00:47:26 Vzťah seniorov a detí je dôležitý

Projekt je ukončený.